ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มส่งรายชื่อสอบธรรมศึกษา เอก Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.27 KB 10
แบบฟอร์มส่งรายชื่อสอบธรรมศึกษา โท Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.34 KB 12
แบบฟอร์มส่งรายชื่อสอบธรรมศึกษา ตรี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.24 KB 14
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 104.82 KB 36
ปกโครงสร้างรายวิชาและกำหนดการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 117.4 KB 108
หัวกระดาษข้อสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ60 Word Document ขนาดไฟล์ 44.45 KB 105
ปกบันทึกหลังแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 42.43 KB 153
โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 26.18 KB 154
แบบฟอร์มข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 35.7 KB 197
แบบฟอร์มบันทึกชื่อทำวุฒิบัตรนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.09 KB 103
จัดรถรับส่งนักเรียนไปเข้าค่ายปากบ่อช่อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.07 KB 95
โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-Day camp Word Document ขนาดไฟล์ 53.26 KB 7671
ใบสมัคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 796 KB 177
เอกสารตัวอย่าง O-NET 2559
เฉลยวิทยาศาสตร์ o-net 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.81 KB 84
เฉลยคณิตศาสตร์ o-net 2558 88
เฉลยภาษาอังกฤษ o-net 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.21 KB 88
เฉลยสังคม o-net 2558 88
เฉลยภาษาไทย o-net 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.76 KB 90
o-net วิทยาศาสตร์ 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 84
o-net คณิตศาสตร์ 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 82
o-net ภาษาอังกฤษ 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 83
o-net สังคม 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 84
o-net ภาษาไทย 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 86
เฉลย pre-onet 2559 ทุกวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 807.76 KB 86
เกณฑ์การตรวจฉับับสมบูรณ์ สทศ 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.2 KB 89
การตอบอัตนัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 468.41 KB 91
แบบทดสอบ Test spec Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.84 KB 82
รูปแบบข้อสอบ โอเน็ทรวม ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.97 KB 92
ตัวอย่างข้อสอบอัตนัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 791.26 KB 120
ตัวอย่างข้อสอบโอเน็ท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 342.01 KB 97
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ โอเน็ท 89
ปพ.5 ปีการศึกษา 2561
ปพ.5 ป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 760.5 KB 63
ปพ.5 ป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 761.5 KB 59
ปพ.5 ป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 761 KB 62
ปพ.5 ป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 758.5 KB 58
ปพ.5 ป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 758 KB 56
ปพ.5 ป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 758 KB 70
ปพ.5 ป.4/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 759.5 KB 62
ปพ.5 ป.4/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 760 KB 70
ปพ.5 ป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 759.5 KB 62
ปพ.5 ป.3/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 758.5 KB 65
ปพ.5 ป.3/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 757.5 KB 63
ปพ.5 ป.3/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 758 KB 69
ปพ.5 ป.2/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 759 KB 61
ปพ.5 ป.2/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 759 KB 62
ปพ.5 ป.2/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 759 KB 64
ปพ.5 ป.1/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 759.5 KB 69
ปพ.5 ป.1/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 759.5 KB 68
ปพ.5 ป.1/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 759 KB 72
ปพ.6-8(2562)
ปพ.6-8 ป.6-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 310.94 KB 12
ปพ.6-8 ป.6-2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 310.98 KB 20
ปพ.6-8 ป.6-1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 311.01 KB 7
ปพ.6-8 ป.5-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 311.22 KB 8
ปพ.6-8 ป.5-2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 311.18 KB 8
ปพ.6-8 ป.5-1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 311.2 KB 5
ปพ.6-8 ป.4-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 310.99 KB 4
ปพ.6-8 ป.4-2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 311.02 KB 5
ปพ.6-8 ป.4-1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 310.9 KB 4
ปพ.6-8 ป.3-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 311.04 KB 5
ปพ.6-8 ป.3-2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 311.05 KB 7
ปพ.6-8 ป.3-1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 311.01 KB 6
ปพ.6-8 ป.2-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 311.05 KB 4
ปพ.6-8 ป.2-2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 311.13 KB 8
ปพ.6-8 ป.2-1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 311.16 KB 7
ปพ.6-8 ป.1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 310.87 KB 5
ปพ.6-8 ป.1-2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 310.93 KB 5
ปพ.6-8 ป.1-1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 311.37 KB 6
Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 311.37 KB 3