รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ชนากานต์ กุ่ยสาคร (วาว)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 7
อีเมล์ : wawleo.18@gmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัทนารายณ์พิซเซอเรียจำกัด
ตำแหน่ง : แคชเชียร์
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ห้างซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์

วันที่บันทึกข้อมูล : 25 เม.ย. 2563,13:36 น.   หมายเลขไอพี : 27.55.75.145


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล