รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นาย ภัทรพงษ์ โนนงาม (ต้อง)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 5
อีเมล์ :
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ไทออดิโอ
ตำแหน่ง : ทีมประกอบเครื่องเสียงรถยนต์ บ้าน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: อ่อนนุช46

วันที่บันทึกข้อมูล : 30 ก.ค. 2561,15:28 น.   หมายเลขไอพี : 171.97.222.9


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล